Tác giả

Cao Thoại Châu và Hoàng Lộc

Đặng Ngọc Khoa trò chuyện với thi sĩ Hoàng Lộc

Trái tim còn lại – Mang Viên Long đọc Văn nghệ Việt

Hoàng Lộc

Trần Doãn Nho đọc thơ  Hoàng Lộc

Chuyện quanh đời ông

Qua mấy trời sương mưa – Nguyễn Vy Khanh

Một bài thơ hay -Gió O

Hoàng Lộc với bạn bè – Nguyễn Ngọc Hạnh

Thư viện

Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Văn Nghệ Ngàn Phương

Thơ tặng cô giáo – Mang Viên Long

Đọc Lạc Điạ của Hoàng Lộc – Mang Viên Long

Hoàng Lộc, Rượu, Mỹ nhân và Thơ – Hà Khánh Quân

Hoàng Lộc với Yahoovanhoaviet.com (Vũ Trà My)

Phạm Xuân Đài giới thiệu thơ Hoàng Lộc

Hoàng Lộc, người chống gậy đi với tình

Lan man hồi ức về Hoàng Lộc

Đôi lời “phù du” ngoài lề nhân đọc “CHO DẪU PHÙ VÂN

Hoàng Lộc, “cho dẫu phù vân.”- Du Tử Lê

Phan Xuân Sinh viết về Cho Dẫu Phù Vân

Đêm thơ – Vương Đức Bình

chữ tình trong thơ Hoàng Lộc

1 thought on “Tác giả”

  1. Lê Thị Điểm said:

    Nhắn anh Hoàng Lộc . Chị Đinh Lộc vừa tặng em một tập thơ của anh. Cho em cảm ơn tác giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s