Đọc Thơ

Nơi đây chỉ là góp nhặt những bài thơ được đọc bởi một người nào đó không chuyên nghiệp, do đó chỉ nên nghe thử một bài, mỗi  lần để  không làm hỏng bài thơ của tác giả khi nghe đọc, vì đây không phải là  thơ ngâm vốn thường mang lại nhiều xúc cảm cho bài thơ hơn.  Không nên nghe nhiều bài cùng một lúc. – rồi không khéo lăn ra ngủ , lỗi không bởi bài thơ.

🙂
//

Xin bấm vào link sau.

 1. Nói cùng yêu dấu
 2. Sau ngày bão phố
 3. Câu thơ muộn màng
 4. Cho ngày hờn dỗi
 5. Bữa đứng bên này sông
 6. Những ngày anh bệnh
 7. Khi đọc lại thơ anh
 8. Cây mai già vườn anh
 9. Vẫn ở ngoài nhau
 10. Trang đời – Trang Thơ anh
 11. Từ nay
 12. Nổi chìm hạt lệ
 13. Lời giã biệt
 14. Thơ thất tình
 15. Mời em ở lại
 16. Bài phụ bạc
 17. Những tưởng
 18. Than thở cùng em
 19. Thơ tháng Chín
 20. Cảm xúc rời
 21. Cùng em lắm bữa
 22. Mười năm tình giữ
 23. Của một ngày lìa xa
 24. Về viễn Tây
 25. Yêu thương mù mờ
 26. Của một bài thơ lận đận
 27. Mất một mùa Thu
 28. Chỉ để cùng quên
 29. Nằm nghiêng với bệnh
 30. Tình sau tình trước
 31. Về tờ thư viết tay
 32. Trăm năm lờn mặt
 33. Bài cuối Thu
 34. Kỷ niệm
 35. Thán Khúc
 36. Chẳng chắc chi tình
 37. Vịn đỡ vai anh
 38. Tống Khúc
 39. Nghĩ đến một ngày

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s