Hoàng Lộc

HLchandungMột Đời Tình

 


Dân Quảng Nam. Từ năm 1960 đến nay, có thơ trên các báo Sài Gòn và hải ngoại. Trung Tâm Văn Bút Việt Nam trao tặng giải thi ca năm 1970. Thơ đã in:

  • Thơ Học Trò (1965)
  • Trái Tim Còn Lại (1971)
  • Qua Mấy Trời Sương Mưa (1999)
  • Cho Dẫu Phù Vân (2012)