Tags

,

alt

bên trời nói với Quê Nhà
rằng anh có lẽ cứ là mây bay
quê nhà có một đồi tây
mà trên đỉnh nhớ cũng đầy mây giăng

lâu rồi cách biệt thành quen
để chim biển bắc bay tìm cõi nam
vu vơ ước bữa trăng tàn
rủ nhau về lại đầu non ngậm ngùi

Quê Nhà nói với bên trời
ngàn sau có một-đôi-đời chẳng may

10-2014

hoàng lộc