Tags

,

em, cọp trong rừng – hãy nhảy ra đây
anh, dê béo nè – chờ em ăn thịt
có những ngày buồn như muốn chết
móng vuốt chừng rất ngọt, phải không, ta?

khi chàng ràng con gái rượu của ba
anh đã biết khó lòng sống sót
bởi đứa dê nào mà không sợ cọp
đứa nào có thể giữ toàn thây?

trước bìa rừng em gầm thử cho oai
để chúc phúc khi tình kia mất mạng
anh nằm xuống dại khờ, tự nguyện
ngó lại đời kêu một tiếng behe….

1962 – 21-10-2014

hoàng lộc