Tags

,

sinh nhật tôi ở dọc đường
có cành cây với lá vàng lìa nhau
nén hương em thắp chùa nào
xin tôi chậm bữa bạc đầu,
được không?

nơi đây đất cuối trời cùng
nghe thơm sáng ngọn nến hồng ở xa
đám mây từ phía quê nhà
hình như vừa mới bay qua
rất buồn

tôi và sinh nhật cô đơn
trăng em lại muốn được tròn
tặng tôi….

8-11-14

hoàng lộc