Tags

,

ngày mới đang Sài Gòn
bên anh ngày chưa cũ
anh và chiều nhớ em
nhớ hoài mà không đủ

nhớ ngày xưa mẹ dặn
đi đâu cũng phải về
chân trời thường hoạn nạn
chẳng nơi nào bằng quê

vậy mà anh còn đi
có khi còn đi nữa
đi – chẳng lẽ suốt đời
mang linh hồn thất thổ?

anh với chiều sắp cũ
nhớ em phía Sài Gòn
nhớ hoài mà không đủ
nên anh rất là buồn…

10-2014

hoàng lộc