Tags

,

em

em dắt anh về với bóng đêm
đôi thân chìm nổi sóng ân tình
đâu đây trong bóng trăng hừng hực
có một hồ ly đã hóa tinh


dỗ giấc

là lúc em ngồi che tiếng lá
tiếng mưa và tiếng của canh tàn
bàn tay gió vuốt qua trời đất
tình nghĩa ngàn xưa thổi xuống anh

27-10-2014

hoàng lộc