Tags

,

alt

từ câu thơ Nguyễn Bắc Sơn : đàn bà, bà nào như bà nấy
em chơi thêm: đàn ông, chẳng khác thằng nào
ta là đàn ông – nhưng ta khác đó
khác chỗ nào – em biết cũng như chưa

nhiều điều nói trước đám đông, không thể
nói với nhau đôi lúc cũng khó lòng
em qua vài cuộc tình mà chán đời sớm thế
còn đặt điều rõ bụng dạ đàn ông.

em nói đàn ông chỉ ưa đàn bà ngoan ngoản
giả bộ phục tùng, đừng quá thông minh
(ta bởi ngu ngu nên ưa em dạy dỗ
và phục tùng em sẽ rất hết mình).

em bảo Nguyễn Bắc Sơn biết chi mà nói
em là đàn bà đây mà khác đàn bà
thì ta đàn ông cũng khác đàn ông khác
xin chớ nhập nhằng chuyện của đôi ta?

10-2014

hoàng lộc