Tags

, ,

alt

em nói em tập giết người
giết anh – em sẽ
cho đời tình thâm
giết không bỏ sót (giết lầm?)
hèn chi con mắt lá răm biết lườm

anh nghiêng ngó cả vườn buồn
tìm chưa ra trái tình hườm ở mô
chỉ trong trái tim dại khờ
có đường gươm xước bất ngờ còn tươi

em hăm giết hết mọi người?
trừ tên cà chớn sống đời cùng em.

17-10-2014

hoàng lộc