Tags

, ,

alt

em làm bà nội lâu chưa?
ta lên ông ngoại bây giờ,
được không?
từ nay đã đẳng cấp cùng
kể như hộ đối môn đăng rất là…

em làm bà nội – oai nha
ta ông ngoại cũng
cười khà,
vuốt râu….
từ nay có cháu ôm rồi
khỏi ôm
bà nội
đất trời hoang mang.

7 giờ 7 phút sáng 11-10-2014

hoàng lộc