Tags

, ,

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqmOFCbEN9fMAn5L18Hc-7Qt52MBaIs3oZQoinAs8IKYWKZrqIrA

mấy lỗ tai già hay lãng thiệt
đôi bìa trái đất bỗng xa thêm
hai thằng đang cứ hả hả miết
thì cái phone thưa đã hết tiền!

10-2014

hoàng lộc