Tags

,

alt

ta với rừng đang khô
cùng đứng nghe tiếng suối

có chút gì rất cao
ta chưa từng nhón tới
có chút gì rất sâu
lòng không hình dung nổi

có những gì rất em
mà ta đau kiếm tìm
(dung nhan nào tuyệt tích
sau rừng trời thâm nghiêm?)

có con đường ngã ba
ta ngàn lần đi lạc
bóng núi và cây già
đè lên ta-đầu-bạc!

10-2014

hoàng lộc