Tags

, ,

alt

ta với em tri âm làm sao được?
em ở quê xa – ta ở dặm ngoài
ta không thể Bá Nha vì ta dốt nhạc
cũng không Tử Kỳ vì ta lãng tai

có gì xảy ra khi một nam một nữ?
như ta với em cùng hiu quạnh tấm lòng
làm bạn với nhau ư? thiệt là uổng của
chỉ phí thì giờ, ấm ức trăm năm

em dễ tin chi tụi mình làm bạn
lông nhông vỉa hè đắng ngắt cà phê
ta vượt đại dương tìm em cố quán
ngồi ngó nhau một chặp để… xa lìa?

thôi còn gì, xin lên mâm lên đũa
cho ta ăn đôi ba miếng cuối đời
kẻo mai mốt em giận mình góa bụa
khi gã làm thơ chết đói bên trời…

9-2014

hoàng lộc