Tags

,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTotu1b2hbkTuFxW2CMfy-2JPvAnFXsAirHQpiDqSz2lGHQA2gFtw

hỏi em những thứ em còn
lẽ đâu toàn những thứ buồn về nhau?
nhọc nhằn tình cạn tình sâu
tình chi rồi cũng dài lâu nỗi niềm

hỏi em nhiều thứ em tìm
cầm trong tay được em liền thả tay
thả tôi cù bất tình này
đã ra một cuộc riêng đầy nỉ non

hỏi tôi còn thứ tôi còn
là bao lau lách ngọn nguồn về em….

15-9-2014

hoàng lộc