Tags

,

alt
*nén nhang tiễn chị Sáu (1949- 2014)

bà thời xưa vốn nòi giai nhân
ta chưa kịp mê – bà đã là vợ bạn
chỗ thân quen, bà thành bà Uyên Hà
câu thơ của ta dừng phen bén mảng….

nhà đầy thơ – bà đâu cần thơ nữa
ta ghé một chiều hơi rượu vừa căm
ngồi với ông, uống thêm đôi chén
biết chắc phương này là… thiên nhất phương….

bà không cần thơ lại hỏi thơ ta
câu thơ nào xưa chưa từng viết kịp?
khung cửa trăm năm rằng khung cửa hẹp
bà vẫn y nguyên tấc dạ khuynh thành

nên thời nào bà cũng giai nhân
dẫu có về đâu, đi đâu suốt cõi
dám tiễn đưa bà một vầng hương khói
ngỡ chừng mây trắng của ngàn sau….

9-2014

hoàng lộc

Advertisements