Tags

,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwfqRDwnY152wtOnt1G7nCyx5t0cuWGCoJgzQR-7jHFgozWF4Rcg

yêu gì nổi nữa mà yêu
sớm mai thức dậy bèo nhèo thịt xương
ngồi khan đợi một ngày buồn
nghe như cả đống chiếu giường lạnh căm

mỏi rồi – mỏi tận trăm năm
choáng thêm ta một chỗ nằm hẩm hiu

ôi em uổng một cô kiều
theo chi ta để buồn theo cuối đời?
về dinh – thì tới dinh rồi
ngó nhau cũng đủ rã rời châu thân

9-2014
 
hoàng lộc