Tags

,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfThb8M58P0xk4UAPcpl543ON5lhiuq3nUku2cPeS6iiBnP00r

cảm ơn em đã ngó qua trời
để thấy ta đây chút khác người
từ đó lòng em nghe quyến luyến
thêm ở trần gian một lứa đôi

cho dẫu ta không là Hán Đế
cũng thấy rất em là Chiêu Quân
thấy từng con nhạn rơi tới chết
ta với trời hiu hắt ải quan

cảm ơn ngày tháng không ngày tháng
đã làm chứng cho ta và em
những thứ bắt nguồn vô lý nhất
ấy thế mà tiền định thiên duyên

rồi những thứ tưởng vô lý nhất
xé được mối tình ra làm hai
em cầm một nửa không muốn nói
ta cũng một nửa, ngồi thở dài

cảm ơn tình cho ta khô héo
để thấy trăm năm đã mỏi rồi
mai mốt cởi trâu vào núi lớn
hồ chẳng còn em ở đó đâu…

1-9-2014

hoàng lộc

Advertisements