Tags

,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTByTIw4RFbuP0Sh0Mnlnk6BrZ4_YX2vCMYHXbIo8qDBkFR70ZK

chiều xô cơn gió nhẹ
vầng trăng nghiêng nét mày
sừng trâu em còn bẻ
huống chi là anh đây…

2014

hoàng lộc

Advertisements