Tags

,

  
          *nhớ Nguyễn Nho Châu
tặng H.Man

nuôi con, rã đám cùng chồng
mà ta dấm dớ ra Bồng Lai chơi
quán em mái dột hiên cời
rượu Nàng Hương đủ độ đời nàng Hương

đem thơ đổi rượu cùng ngon
cùng nhau biết bữa trưa cơm ngậm ngùi

chừ em đi Mỹ đâu rồi
con sông còn đẩy đưa lời thương em…

2014

hoàng lộc

Advertisements