Tags

,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrh80qkNcSv70xK70jU7cA-wnX5Qo4-JcMz_ZkyU69GH4lNYaN

em Quảng Trị vào – tôi Quảng Nam ra
Huế chính giữa ngó tụi mình một thuở
bến cát Hải Lăng mịt mù trận gió
còn đêm tôi nghe tiếng nấc nội thành

em một mình ăn bánh ít Hội An
có một chút sông Hoài trong hạt đậu
(là khi ngoài kia Thạch Hãn nước tràn
tôi biết lòng em rồi không chịu nổi)

điều muốn nói thì tụi mình đã nói
và một lần có cả Huế cùng nghe
quãng Thương Bạt lên hướng chiều Thiên Mụ
tay níu tay em, níu miết tình lìa….

2014

hoàng lộc