Tags

,

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSiI-sA3EQL2fLysFhny00mSVFzVWYM1SGECBqfsWRYd6WYB_g

ta đi em cũng không về
vầng trăng chiêu niệm câu thề nào xưa

nghe chiều cố quán mưa thưa
biết con thuyền ngủ sau mùa nước trôi

mừng ta háo sắc một đời
còn đang chống gậy qua trời trăm năm

xin em gần chỗ nhau nằm
dường như nắm đất khô vàng lạnh tay?

rồi trên ngọn nấm tình hoài
có con chim đứng hót ngoài thiên thu…

6-8-2014

hoàng lộc

Advertisements