Tags

,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRoUEOnYcC03u16V8JX-xfzgOJ6Lmw2LXe5wV-9AIm5Dqiz9nJzg

trăng trối là gần chết mới nói
họa hoằn hiếu tử phải làm theo
ta với em không cần trăng trối
muốn gì cứ nói trớt ra đi….

(như em muốn quên mùa nắng cũ
tóc bay với áo lụa bên trời
quên cả ta sững lòng ngưỡng mộ
để trăm mùa nghe nắng rụng rơi…

như ta muốn em đừng đổi khác
cứ hoài em của một ta xưa
nhiều thứ ta đây còn giữ được
mà em nỡ mất hết bao giờ…)

nói trớt với nhau một lần nữa
(thuở chia xa đã nói một lần)
kiếp sau là kiếp không thể có
thì cần gì tới chuyện trối trăng.

7-2014

hoàng lộc

Advertisements