Tags

,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ5sHGHdAlTIV_DmBdQqlir5cJox-_SN0eeUVTNtD0srPD2UkCBA

những là quán cũ hè xưa
hiên sân thường vẫn nắng mưa đã từng
tôi riêng mỗi bước ngàn trùng
mà em phố thị chưa cùng đổi thay

nhớ hoài bữa nói chia tay
bữa ôm nhau cuối mong ngày đừng qua
ai ngờ hạt lệ vừa sa
son môi vừa nhạt là ra mấy trời

tôi đi có hỏi đôi lời
cây sầu đông chịu một đời sầu đông?
dẫu cùng mưa nắng hiên sân
mà cây chẳng thiết trổ bông đúng mùa.

9-7-2014

hoàng lộc

Advertisements