Tags

,

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9utferhGURYbvFJII_Nl5iT0NTLg5IJ2SJ2dpBju5q5UklmUL

cha mẹ mày với ta, đời trước
mày chỉ là một nhóc đời sau
thì thôi đời nào vui đời nấy
ân oán người xưa mày khỏi lo

cha mày thuộc loại ăn mặc chắc
cưới mẹ mày để đẻ ra mày
còn ta thuộc loài hơi bị hiếm
yêu – ôi yêu, như bị trời đày

hiếm ở chỗ yêu mẹ mày thiếu nữ
cho tới khi bà ấy về già
thời nào ta cũng yêu như vậy
vì thời nào bà cũng là Thơ

bình sanh cha mày ưa ganh tị
sao ta cứ yêu vợ lão hoài
ganh tị còn kèm theo nỗi sợ
sợ mẹ mày… bỏ nhà theo trai

nhưng đừng lo – đừng lo – con ạ
mẹ mày là đàn bà chính chuyên
bà ấy lỡ một lần làm vợ
thì suốt đời bỏ xó tình nhân….

7-2014

hoàng lộc