Tags

,

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNOswPHi4nEtiBleWKePqGrbJ3TxrEkhx0FKLDici_ZCVmJdAb

đã em xuống phố qua phường
có bao con mắt đời còn ngó theo?
đã em nắng sớm mây chiều
để trên tóc áo quá nhiều hợp tan

tôi đi xuống núi lên ngàn
lôi theo chừng ấy gian nan với tình
biết vì sao lá tan xanh
vì sao tôi đã không dành được em

mây trời như thể nhiều thêm
lòng trôi tứ xứ tự nhiên nhớ người

6-2014

hoàng lộc

Advertisements