Tags

, ,

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQy0McZaXGYk-nZdjgsPVo0Xy1CsORm7VOro4fRZApUOC1E9Ezl
em nói cá độ bằng hôn
chỉ chỗ nào hôn chỗ nấy
ta thua – bần thần – hôn bậy
(em chưa chỉ, ta đã hôn)

em chê ta già sinh khôn
và đã không thèm cá nữa

chao ôi – ta buồn hết nói!
chỉ vì tâm loạn mà ra!

ngậm ngùi một trái banh da
phải lăn về nơi ế độ…

17-6-2014

hoàng lộc