Tags

,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPNIeHT1XQD09Jk-1N7WG6r9BMmnwe6lX5BeoT5L390FIYeCUq

tự tánh không thấy ta
mà thấy em hiển hiện
dễ ta còn tục niệm
sao thấy ta thành em?

chừng như cõi nhân duyên
khởi đi từ vô thỉ
ta với em không thể
nên đã là vô chung

6-14

hoàng lộc

Advertisements