Tags

,

alt

em thiệt ngu khi đi lấy chồng
sao không yêu Thơ hết lòng hết dạ?
ở với Thơ, hoài hoài em-thiếu-nữ
hoài hoài vần điệu (tới ngàn sau)

như cô lái đò trong thơ Nguyễn Du
nàng Thương Thương trong thơ Hàn Mặc Tử…
em qua Thơ : hoa khôi nhất thế
làm khổ nhân gian, khổ miết một đời

em đem thân đi ở nhà người
mới làm bà đây, bây giờ lên cụ
tôi nhìn em không còn ra nữa
mô rồi má đỏ, tóc thề bay?

mô rồi mắt biếc gót son ai
đọc câu thơ, bước vào Thơ – một thuở?
nghĩ cho cùng em thiệt ngu hết nói
bỏ Thơ theo chồng uổng của trăm năm…

5-2014

hoàng lộc

Advertisements