Tags

,

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsYeSVRZdQzAnxqK8NH3vY24ogKNogDVHOGiTMqB2dUt_nFA7WgQ

cứ tưởng mình có lỗi
anh bước vào niệm đường
sau một hồi tĩnh tọa
anh yêu em không cùng

cứ tưởng người có lỗi
anh gọi mình gian nan
bỗng như thèm giấc ngủ
ở cuối ngày hư không

chẳng cần chi chuông mõ
nên anh chưa trở về?
từng trang kinh anh giở
hoài chập chờn cơn mê

anh quên lần tràng hạt
bởi vô vàn nhớ em
biết còn qua mấy kiếp
cho tình ngừng lênh đênh?…

5-14

hoàng lộc

Advertisements