Tags

,

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRD25rcgj6eLgJu4EPaBICGXhTDYCmlGSLnPKdFGft90FzJKe4K

mỏi anh tìm một chỗ nằm
em ơi có một con tằm hồi xuân
lại tơ, nhã những sợi buồn
để trăm sợi vướng lòng anh mỗi ngày

biết rồi lỗi của không ai
mà ta cứ chịu cả đời tình si

những đi, đành mãi thôi về
nỗi đau năm ngoái năm tê hãy còn

anh ngồi ngó mỏi hoàng hôn
mỏi tay khi đếm mỗi tàn rụng xưa….

2-5-2014

hoàng lộc