Tags

, ,

chỉ có ông đây đem vợ làm mồi
lại nổi tiếng là thằng thương bạn
(con cá tủi thân, con cá lặn
chữ tình yên nghỉ đáy sông sâu)

ông thành danh nhờ đứa bạn giàu
mà bạn ông vốn nòi nghệ sĩ
Lưu Bình từng là dân phú quí
dễ cần mặc thử áo công khanh

chính ông đây làm nhục chữ tình
khi đem tình yêu ra lừa bằng hữu
ta vẫn cơ hồ không muốn nói
bởi lòng cùng tận rẻ khinh ông.

25-4

hoàng lộc

Advertisements