Tags

,

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwbEE-JnNNEvnjuiOOw4R8TfNeQd1aXU3ebPC8YSXu-2ZoFvjenA

đã làm bà nội, lại khóc vặt
ơi em, xin được nín đi cùng
An Lộc Sơn còn ở quan ngoại
nhớ tím chiều xưa hoa tưởng dung*…

bất trắc – một đời quen bất trắc
thì thôi gió chướng thổi, đừng nghe
xa nhau chừng đâu nửa trái đất
cũng không nên một phía đầm đìa

cố nhân ta mỗi người mỗi hướng
câu thơ nào cũng đã Thái Sơn?
em đây với ta nhìn chung hướng
nặng đời tình, trái núi cao hơn

nên xin bà nội thôi mít ướt
đừng lâu lâu bù lu bù loa
coi chừng lũ cháu cười cho chết:
bà nội yêu…An Lộc Sơn già!…

4-2014

hoàng lộc

______________________
* Lý Bạch – thanh bình điệu