Tags

,

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBseizBOq4NGpx-nPOeCyLHaQvURq5DZOp8YwhGDGzshu2pRefdA

cầm sắt hóa cầm kỳ sao được
như chú bướm vờn hoa mà không hút
em đừng nghe lời Kiều sửa áo cài trâm
anh không phải thằng Kim đâu mà lạy tạ cao thâm.

anh không tin tình yêu lại hóa thành tình bạn
khi hai người cứ rượu sớm trà trưa
anh với em đây ôm mối tình hoạn nạn
khó mà lấy nhau nhưng sẽ chuyện không ngờ

hễ không ngờ thì đàn với cờ – xin vứt hết
bỗng nghe trong nhau những tiếng thầm thì
mặc kệ cụ Nguyễn Du có ngồi cắn bút
khúc đoạn trường – ôi – viết nữa làm chi!

4-2014

hoàng lộc