Tags

,

alt

em ơi rình rình yêu nhau
không cho ai biết ai hay chuyện mình
nhiều khi anh cũng chê anh
bởi có lỗi mới yêu rình vậy thôi?

em ở bên kia sông rồi
bao nhiêu năm đã yên đời ấm thân
anh còn làm gã tình nhân
đi qua đi lại ngừng chân thở dài

để rồi em cũng thương ai
cũng thương anh, để khổ hoài vì anh
đời thêm hai đứa yêu rình
một đôi (hai đứa) mà thành lẻ đôi…

24-3-2014

hoàng lộc