Tags

,

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhyiLXU47mhGtEOEMUB0ZVmiYXnj1n727cGzoPnWIvyEPfOq3I

người đẹp chỉ gặp một lần một
mấy lão già xưa nói chẳng sai
ta muốn tìm em để báo đáp
mà em như hoàng hạc không về…

có một đất trời riêng quạnh quẽ
tháng ngày thêm nữa bấy nguôi quên
mà ta vẫn cuối mùa hương lửa
tiếc một lần xưa đã mất em

có thể người xưa ưa nói khích
không cho gặp người đẹp hai lần
gặp một lần dễ làm chi được
tái đắc – em có còn giai nhân?

cớ sao suốt tháng ngày lao khổ
ta vẫn tìm em ở bến sông
chỉ thấy giữa đôi bờ nước chảy
có một bèo mây đang bềnh bồng…

4-3-2014

hoàng lộc