Tags

, ,

rồi em có buồn bao nhiêu cũng vậy
cũng ngày qua chút nắng đã lên trời
và anh dẫu buồn bao nhiêu cũng vậy
cũng đau lòng thương nhớ của em thôi

xin đọc nửa câu thơ rồi xếp cất
và nửa câu cứ tưởng nó còn hay
ôi có lẽ đời kia chừng giữ được
về những gì không thể nói, trong nhau…

anh chưa chắc đi tìm em phố ấy
(không tìm em mà vẫn thấy em buồn)
đóa tình, dẫu trên muộn màng, đã nở
mà hai người cũng cứ những tay không…

23-2-2014

hoàng lộc