Tags

,

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4_Wm5846k-4zT4I7gKXpUrRQIkFIXPLhATWIveEG_BImW9k3FTg

khi tôi trì huỡn chưa về
bờ dâu cũng úa ngoài đê mấy phần
lạc loài hơn nữa con sông
đò ngang có lẽ không cần phải qua

tóc tơ em kết bao giờ
nhẫn tâm bỏ đói trang thơ giữa trời
khi tôi cất dấu buồn tôi
mùa trăng cũng chậm mấy hồi trăng lên

ôi, đời rầu rĩ càng thêm
mà ta trì huỡn mối tình – uổng chưa ?

2-2014

hoàng lộc