Tags

,

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLGixuqwthhUatkRsGGrXPzY869PkTkfq_8nP76K84nFMlZa5Ogg

* tặng Phạm Đạt Nhân
nhớ em, lòng chợt động
tự dỗ một thời kinh
bồ tát tâm là Phật
như ta đây đa tình.

2-1014

hoàng lộc

Advertisements