Tags

, ,

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRh3k63nBl5eVrYu_Bo5v5y1-nRFrg07yrt7MScQDYfn4E8i1Zm

thì ta muôn dặm đây rồi
mốt mai gì cũng xa đời, biệt tăm
nhớ em bến phố đau buồn
mái rêu lợp đợp thêm từng hạt mưa?

đi luôn từ đó tới giờ
mới hay mực nước sông Thu cạn dần
ơn đời chừng ấy từ tâm
cúi xin bái tạ một lần rồi thôi

em theo bếp núc nhà người
rối ren bụng dạ bời bời lửa hương
tóc mây dính khói (và sương)
nên ta cứ mãi hoang đường ngày xưa

vơi đầy mực nước mùa mưa
nhớ em, bến phố sông Hoài lạnh căm…

14-1-2014

hoàng lộc