Tags

,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvBVS7GI_0kRY8AIKyv8H5EHwbPpZpHevZJ9e9zWfjktrfPong1w người tình tóc bạc
mừng lễ Tình Nhân
một đời trớt quớt
cay cay trong lòng

ngựa hoài lóc cóc
cỗ tình ăn năn…

14-2-2014

hoàng lộc