Tags

,

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ6uMzgYfRuLrkrBOSfwQawdZK1uG1YNaiHrquUHI_4VFVPHzl

mối tình khi sống
trao em
tới khi nó chết
ta xin
cầm về

lẽ thường sinh ký tử qui
mà chôn hay cất tính hoài không ra.

tết giáp ngọ 201

hoàng lộc

Advertisements