Tags

, ,

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTt2lLyUh46p4qAdeD8Ry2K3FFKdgUP-U7_kyZvi050lzZaS2yz

ngồi với nhau, chỉ kể chuyện đời
nằm với nhau (không làm chi hết)
ta với em có cần tội nghiệp
cho một tình yêu đã hết thời ?

cầm sắt nào nỡ hóa cầm kỳ ?
ngài Nguyễn Du! con xin bái lạy!
đầu đời lơ mơ, cuối đời xúi quẩy
ta thương ta học đòi tình si

ráng pha cho nhau được miếng nước
hình như mưa trên hiên đầm đìa ?
em một thời tấm thân ngà ngọc
bõ thức cùng ta, lỡ giấc khuya…

10-1-2014

hoàng lộc