Tags

, ,

alt

chào em năm mới năm mung
mùa xuân ta, đã tuyệt không trở về

nơi này trái đất vàng hoe
chẳng ai còn muốn thốt thề chi đâu
chỉ con chim vút qua trời
nhả ra mấy tiếng mấy lời nín thinh….

chào em hoa thắm cành xanh
(ở mô chứ ở nơi anh chẳng còn)
từ khi sông suối đau buồn
chảy chưa hết những ngày đông xế tà

chào em để giật mình ta
cứ như năm mới đã là năm xưa.

30-1-2014

hoàng lộc

Advertisements