Tags

,

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLGoiL4vFChECyJzq3ypXfkOgT7xfoBPN9U-xXxMour4rthoFfow
em đã là thơ rồi
còn làm thơ chi nữa !
(em đã câu cổ thi
mang linh hồn hiện đại)

chỉ cần mặc áo lụa
đi dưới trời trăng xanh

và hãy cứ hồn nhiên
như khi cười khi khóc

em hãy là thơ hoài
cho đời anh cô độc

1-2014

hoàng lộc

Advertisements