Tags

, ,

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzmuUMotcGOMchpKBEXRnT_NmNQskk_m0CTLq1lUceO5tACsj_3w

có tuổi, đã khó lòng giữ nổi
những gì dư sức giữ hồi trai
rượu đây cũng chỉ chơi vài hớp
hà huống cùng em tận mấy chai

cuối bến, ta ngồi coi nắng tắt
biết chân trời trôi nổi ta còn
ngày đông vẫn cứ ùa cơn gió
thổi cóng về em từng yêu thương

đếm mấy hoàng hôn cho hết khói
người ơi đỏ mắt phía chờ trông
trăng lên là lúc sông đầy nước
sao cứ tình kia phải cạn dòng ?

có thể mai ngày ta vắng biệt
mai ngày em quạnh quẽ hiên xưa
chiếc khăn thấm mấy lần đưa tiễn
em chắc buồn hơn khi lệ khô ?…

2014

hoàng lộc