Tags

, ,

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHMA4K7ipbXFozZdLz_s5V-Lr1QbA3zv3Uqm-jvtj38pLTNlkwQw

                 * tặng nguyễn miên thảo

bây giờ em đã xa trường
ngày cô giáo – chắc em buồn, phải không ?
học trò em có về thăm
(có bao nhiêu đứa bềnh bồng như anh ?)

ơn phấn trắng ơn mực xanh
(và mực tím thuở thư tình với nhau)
đôi ta nay đã bạc đầu
dường như lắm thứ gầy hao rất nhiều ?

hoa học trò gửi về theo
từ năm bảy đứa đã đều thành danh
và nhiều đứa cũng như anh
cuối đời còn phải bồng bềnh cuối sông…

20-11-2013

hoàng lộc

Advertisements