Tags

, ,

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV5GUNOg9pLCfraoKTHf94Nm_MzUk_Uq_gEdp_n6CyyMJJT64pew

một ngày anh đắc đạo
ra khỏi cái luân hồi
kiếp sau chắc sẽ lỡ
hẹn em cùng dong chơi

một ngày anh đắc đạo
không còn buồn tử sinh
anh khác nào cục đá
ngồi trên núi một mình

một ngày anh đắc đạo
xa lục dục thất tình
anh dễ còn háo sắc
để em lo giữ gìn

ôi, ngày anh đắc đạo
coi lại chẳng còn ham
cái niết bàn xa lạ
sao bằng tình yêu em..

9-2013
hoàng lộc

Advertisements