Tags

,

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8tTqpYrI2QadsL9iURQx6-Y0bODXDAlNzKcwrX1QO3RK8Q7Tp

ơi em đổ quán xiêu đình
chồng con – còn phải dắt tình đi theo
mai sau có chín cơn chiều,
trăm cơn thắt ruột…
dám liều lĩnh không ?

theo em
không thể theo cùng
ngàn mây mà cũng điếng hồn hợp tan
ta đâu chắc tránh được buồn
khi con nước của ngàn sông đổ về

những gì không thể chia hai
thì xin gửi lại cho đời héo hon.

9-2013
 
hoàng lộc