Tags

, ,

http://3.bp.blogspot.com/-HoVQUoWJZcI/UfSVP39M04I/AAAAAAAAVOs/XmW0n6XbxrU/s400/Bong+hong+1.JPG

ngày xưa mà chết bao giờ
tụng bao kinh vẫn chưa nguôi vong hồn
chết rồi nên cứ hoài thương
ngẩn ngơ cái bóng hồng quần thuở sau

ngày xưa đã chết từ lâu
ngồi nghe không hết những lời tà dương
tình là một chút tàn xương
còn phơi trên nhánh hồn buồn tháng năm

câu thơ làm rối tơ tằm
kéo ra mấy, chỉ đau lòng với nhau
áo em một buổi qua cầu
mà ta cứ phải mây bay một đời

8-2013

hoàng lộc